Каскадні таблиці стилів. Атрибути визначення кольорів

Давайте познайомимося з атрибутами визначення кольорів, які регулюються за допомогою каскадних таблиць стилів :

Атрибут визначення кольору color : {Колір}; – Колір об’єкту(текстових рядків).

Атрибут визначення кольору background – color: transparent|{Колір}; – Фоновий колір об’єкту. Допускається або значення transparent, або колір, яке робить фон прозорим.

Атрибут визначення кольору background – image: none |{Адреса файлу малюнка}; – Малюнок фону.

Атрибут визначення кольору background – attachment: scroll|fixed;. Значення scroll виконує включення прокрутки зображення фону спільно з контентом сторінки, fixed.

Перевага сучасних систем управліннях контентом таких як CMS Eleanor, WordPress, joomla в тому, що текстовий редактор дозволяє легко міняти значення без яких-небудь стилів. А взагалі колір як правило, буває вказаний одним із способів :

·  Найменуванням кольору, який пишеться латинськими символами(white, blue і тому подібне). Це досить довгий перелік, який Ви зможете без зусиль знайти, приміром, скориставшись пошуковою системою.

·  Значенням виду #{R}{G}{B}, де червона складова – r, зелена, – g а синя – b, при цьому усі складові зобов’язані бути шістнадцятиричними однозначними числами.

·  Значенням, аналогічним останньому, втім, вже виду #{RR} {GG} {BB}, тобто кожна складова може мати вже по два символи.

·  Значенням rgb({R}, {G}, {B}), де всяка складова вказується десятковим числом.

Comments are closed.