Міжнародний маркетинг і різновиди міжнародної діяльності

Міжнародний маркетинг виникає в той час, коли у продавця або виробника з’являються проблеми усередині держави, у межах національного ринку. Це пов’язано з тим, що :

·  вироблювані товари не мають попиту на внутрішньому ринку;

·  рентабельність продажів нижча, ніж за кордоном;

·  трудові і виробничі ресурси за кордоном за ціною істотно нижче, ніж в державі функціонування головного підприємства;

·  умови підприємницької роботи прийнятніші за кордоном.

Ці проблеми в першу чергу актуальні при глобалізації економіки у всесвітньому масштабі. Якщо враховувати безпосередньо поняття маркетингу, ви можете виконувати формулювання суті міжнародного напряму. Часто при це застосовуються інструменти інтернет маркетингу оскільки всесвітня павутина це ще один великий ринок для бізнесу.

Міжнародний маркетинг – вид людської роботи в зарубіжних країнах задоволення потреб в продукції компанії на підставі приведення у відповідності споживання і виробництва, щоб досягти встановлених цілей. Інше формулювання міжнародного маркетингу дало Ноздрева: міжнародний маркетинг є ринковою концепцією контролю за міжнародною діяльністю фірми, яка орієнтована на запити кінцевих споживачів різноманітних держав.

Ці визначення доповнюють один одного. Вони зв’язуються з міжнародною діяльністю компаній ось чому доцільно розглянути види міжнародної діяльності і основні форми міжнародних відносин. В цей час функціонують такі головні форми міжнародних економічних відносин :

·  Міжнародна валютно-розрахункова система.

·  Міжнародний рух капіталу.

·  Міжнародна торгівля послугами і товарами.

·  Міжнародна інформаційна система.

·  Міжнародний науково-технічний обмін.

·  Міжнародна міграція трудових ресурсів.

Comments are closed.